Од формирање па до денес бележиме континуиран пораст, што резултира и со голем број на вработени.

Успехот на нашата компанија произлегува од врвниот квалитет на услуги, но и од нашите вработени. Ние знаеме дека вработените се оние кои ја градат иднината на компанијата. Ја почитуваме нивната индивидуалност и разлики, нивниот интегритет и залагања. Затоа создаваме услови и можности за нивен правилен развој, индивидуално, но и како тим.

Со вработување и мотивација на најдобрите професионалци во дејноста, кон создавање на највисоки вредности за нашите вработени, нашата цел е јасна – да се докажеме како компанија со највисоки стандарди и лидер на пазарот во дејноста обезбедување.

Во нашиот професионален развој успеавме да создадеме тим кој успешно се справува со секојдневните предизвици на пазарот, целосно посветен на работата, тим кој може да ја води компанијата кон реализација на повисоки цели и да ја оствари нашата визија – да бидеме водечка компанија во овој бизнис.

МДН обезбедување  на пазарот секогаш настапува професионално, со современи технички средства и соодветно оспособен персонал со цел зголемено учество на истиот.

Високо е мотивирана да даде помош и поддршка на своите корисници со цел зголемување на нивната доверба и сигурност.

Тоа овозможува подобрување на имиџот на компанијата и јакнење на довербата кај нашите корисници на услуги.

Pin It on Pinterest

Share This