Мониторинг центар

Имаме најдовремен мониторинг центар кој работи 24/7/365. Обученоста на нашите вработени е на највисоко ниво, а со нивното искуство нашиот мониторинг го прави најдобар во земјата

Физичко обезбедување

 

Одличната обученост, високата мотивираност и големото искуство се одлика на нашите вработени. Секогаш културни и професионални во извршувањето на зададените задачи. Елитата на безбедносните агенции

Консултативни услуги

 

Нашиот обучен кадар, со своето знаење и искуство, може да одговори на секое Ваше прашање и потреба.

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ЧУВСТВО НА БЕЗБЕДНОСТ

Мисија

Квалитет

Искуство

Квалификувани вработени

Успешно спречени кражби

Обезбедувани објекти

Галерија

Pin It on Pinterest

Share This