АПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ:

Вашиот Email
Име Татково Име Презиме
Дата на раѓање
Телефон за контакт Адреса на живеење Град
Образование
Познавање на странски јазик Број на лиценца
Возачка дозвола (одбери)
А Б Ц Д Е 
Предходно работно искуство

Comments are closed.