Во нашето десет годишно постоење успеавме да се докажеме како компанија која го следи развојот на своите клиенти, па така денес можеме да се пофалиме дека освен во Скопје како седиште на нашата компанија, имаме успешно организирани надворешни канцеларии на територина на цела Р.Македонија и тоа во градовите Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, Гевгелија, Куманово, Кр.Паланка, Виница, Кавадарци, Штип, Струмица, Струга и тн.

И покрај тоа што со услугата што ја даваме ја покриваме скоро цела територија на Р.Македонија, во исто време имаме воспоставено соработка и со други, помали компании кои вршат иста или слична дејност на нашата, со што придонесуваме да се зголеми квалитетот на услугата и заштита на нашите корисници на услуги. Исто така имаме воспоставена добра соработка и со органите на МВР.

Нашата компанија располага и е опремена со соодветна техничка опрема и средства за работа за обезбедување на квалитетна услуга и доследно следење на зацртаната политика за квалитет и утврдената стратегија за развој.

Професионалниот однос кон работните обврски се оцртува во сите активности кои ги извршуваме и спремни сме да ги реализираме со целиот свој капацитет и потенцијал. Нашата цел е јасно утврдена, при извршување на секоја задача да постигнеме максимум квалитет во смисла на предвидените договорeни обврски со нашите корисници на услуги.

  У С Л У Г И    кои  ги нуди нашата компанија:

Физичкото обезбедување кое Ви го нудиме има за цел да оствари целосна заштита на имотот, работната средина, заштита на персоналот и вработените и информациите од ризик од повреда, загуба, штета, оштетување од криминална, непријателска или злонамерна активност.

Физичкото обезбедување го организираме во потполна согласност со Вашите потреби, било како внатрешно или надворешно обезбедување. Во исто време спремни сме да се грижиме и да организираме потребна заштита на сите Ваши важни јавни случувања, настапи, промоции, манифестации и сл.

Патролното обезбедување кое Ви го нудиме за нас претставува планско превземање на безбедносни мерки преку систематски обиколки на определено подрачје по претходно изработен план и распоред со цел соодветен степен на Ваша заштита.

Со вака организирани безбедносни мерки Вие во секое време добивате редовни патролни обиколки на објектите, детекција на сомнителна активност по добиена дојава во мониторинг центарот во објектот што е предмет на заштита, превземање законски овластувања спрема лица кои неповикано се затекнати во објектот предмет на заштита и сл.

24 часовна мониторинг услуга друштвото нуди со помош на сопствен мониторинг центар, чија основна функција е 24 часовно следење на Вашите безбедносни уреди во смисла на остварување на безбедносен увид како контрола на пристап, отварање и затварање, противпожарна заштита, пртивпровална заштита, видео надзор и сл.

Центарот е опремен со најсовремена дигитална технологија од израелско потекло, произведена по светски стандарди за обезбедување, со што постигнуваме навремена и професионална услуга.

Мониторинг операторите ја имаат потребната обука за ракување и постапување во критични ситуации кои ги налага специфичноста на дејноста која је вршиме.

Преку нашиот мониторинг центар опслужуваме над 700 задоволни клиенти со различни дејности во Р.Македонија.

Услуга техничко обезбедување Ви нудиме како инсталирање и одржување на системи за обезбедување и тоа: Алармни уреди, паник копче, камери и системи за видеонадзор, системи за контрола на пристап и евиденција на работно време, системи против кражба на производи во малопродажна трговија, противпожарни системи и системи за заштита од поплави и сл.

МДН Обезбедување Доо како услуга Ви нуди обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки до точно определена дестинација, согласно Вашите потреби. Услугата секако е организирана со блиндирани возила (комбиња) и обучен кадар, соодветно на видот и обемот на транспортот.

Comments are closed.